Finanční poradenství - Pojištění

ikona -

Povinné ručení

Povinné ručení-ikon

Nahodilá skutečnost způsobená provozem motorového vozidla mnohdy dosahuje takřka astronomických částek. Po legislativních změnách platných od 1. 1. 2014 touto problematikou zabýváme ještě intenzivněji ve snaze ochránit klienta před nově vzniklými riziky.

Životní pojišťění

Životní pojišťění-ikon

Je stěžejním parametrem k udržení rodinné stability za každé situace. Mnoho domácností investuje nemalé prostředky na toto zajištění. Avšak jen málo je jich doopravdy kvalitně zajištěno.

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik-ikon

Pomůžeme Vám správně stanovit šíři pojistné ochrany a vzhledem ke konkurenčnímu prostředí získat pro Vás tu nejlepší nabídku.

Partneři